Politiskt

Vad är en vision?

Vi behöver visioner för att ha något att sträva mot, för att inte tappa siktet.

Visionen är lyktan i mörkret framför oss, som påminner åt vart vi vill gå.

För att vi inte ska glömma vart vi är på väg.

Alla människor, i alla åldrar.
Om vi ska kunna tillvarata unga människors kraft och vilja måste man också låta dem vara med och känna att de är en del av samhället.

Delaktighet måste genomsyra allt vårt arbete, man kan inte vänta sig att en 18-åring bara för att den har fått rösträtt automatiskt ska göra sin medborgerliga plikt och gå och rösta.

Får man inte på ett tidigt stadium känna sig som en resurs och tillgång för samhället kommer man inte senare att vilja delta.

Därför är det viktigt att unga människor får plats även i de politiska ”finrummen” även om det innebär avhopp p.g.a av studier, eller arbete på annan ort. Fullmäktige och nämnder bör spegla samhället och därför är det viktigt att både gammal som ung finns representerade där.

”Alla människor ska känna sig som en resurs och en del av samhället- jag tror att om man gör det- vill man också vara med och bygga det. Bättre åldersspridning i politiken!”

Feminism

”Bland vd:arna i de 500 största svenska företagen finns det fler som heter Göran än vad det finns kvinnor.”

I världens mest jämställda land har kvinnor fortfarande 20% mindre i lön, för samma arbete. Det tar 158 år med dagens tempo att få en jämställd könsfördelning i bolagsstyrelserna. I samma land misshandlas och dödas kvinnor av de män som de lever tillsammans med.Vi lever fortfarande i ett patriarkat och de påverkar oss genom hela livet, män som kvinnor. Det är fortfarande allt för självklart att det är mamman som tar ut hela föräldraledigheten och mannen fortsätter arbetet.

Det handlar om långsiktigt och målmedvetet arbete. Men också om mod att fatta beslut som leder mot ett jämställt samhälle.  Att vara feminist är att se att dessa orättvisor finns och vara villig att göra något för att ändra på dem. Därför är jag demokratisk feminist.

”Ett samhälle där vi inte blir behandlade och betraktade som kön- utan som människor.”

Hållbarhet är så mycket mer än miljö.
Att få betraktas som en människa inte ett kön
Alla människor behövs

Förtroende uppdrag:

 • Svensbyns Socialdemokratiska förening
 • Ordförande
 • Piteå Socialdemokratiska arbetarekommun
 • Valberedningen, ledamot
 • Norrbottens Socialdemokratiska partidistrikt,
  Ledamot
 • Medlemsutvecklingsutskottets ordförande
 • Riksdagen, ersättare
 • Tjänstgörande för Fredrik Lundh
 • Tjänstgörande för Kristina Zakrisson
  i Civilutskottet och Justitieutskottet
 • Socialnämnden Piteå
 • Ledamot och ersättare i arbetsutskottet